Силденафил тестостерон

Рисковите фактори за ЕД са и рискови фактори за коронарна болест.Те включват диабет, тютюнопушене; дислипидемии; АХ; затлъстяване; заседнал начин на живот… В изследването Massachusetts Male Aging, Feldman и сътр.PDE5 не увеличават честотата на неблагоприятните странични ефекти на антихипертензивните медикаменти. установи, че добавянето на sildenafil не увеличава симптомите, дължащи се на понижено артериално налягане (хипотония, световъртеж, зачервяване), както и честотата на стенокардия, коронарна болест или миокарден инфаркт.Подобни резултати (с изключение на по-висока честота на зачервяване) са установени за tadalafil и vardenafil. Всички PDE5 инхибитори са противопоказани при болни, получаващи органични нитрати (включително кратко- и дългодействащ nitroglycerin, isosorbide dinitrate, isosorbide mononitrate и amyl nitrate).От 2377 мъже с диабет, ЕД е установена при 71%, като при две трети заболяването не е лекувано.Най-висок процент нелекувана ЕД се среща при пациенти с АХ и/или диабет е заключението на авторите.Връзката артериална хипертония-еректилна дисфункция. са установили наличие на ЕД при 15% от лекуваните за АХ срещу 9.6% в общата популация.Скорошни проучвания показват, че честотата на ЕД при пациенти с АХ е дори още по-голяма. сред 476 пациенти на средна възраст 62 години с хипертония, за различна степен на ЕД са съобщили 68.3%: лека степен - 7.7%; умерена степен - 15.4%; и тежка степан - 45.2%.

Възможно е в патогенезата на ЕД да играят и не-ендотелнозависими фактори като увреждане на гладките мускули при болни с АХ.Добавянето на PDE5 инхибитори към антихипертензивна терапия има адитивен ефект, който е свързан с незначително понижение на кръвното налягане.Добавянето на sildenafil 100 mg към терапия с amlodipine (5-10 mg дневно) е довело до намаление на систолното кръвното налягане с -8 mm Hg (в легнало положение) и с -10 mm Hg (в изправено положение), както и на диастолното налягане с -7 mm Hg (в легнало положение) и -8 mm Hg (в изправено положение), което е сходно с понижението на артериалното налягане при пациенти, които не получават amlodipine. Наблюдаван е минимален адитивен хипотензивен ефект при комбиниране с АСЕ инхибитори (-3/-1 mm Hg) или ARB (-8/-4 mm Hg).PDE5 инхибитори трябва да се прилагат с повишено внимание при болни на лечение с алфа-блокери (за АХ или доброкачествена простатна хиперплазия), тъй като могат да предизвикат ортостатична хипотония.PDE5 инхибитори са абсолютно противопоказани в комбинация с органични нитрати, поради значим синергизъм по отношение на антихипертензивния ефект.

Доставка заказа
Отзывы о Силденафил тестостерон
5 оценок

Отзывы с оценкой

 100% — 5 отзывов